İSG POLİTİKAMIZ

ADAN A.Ş.İSG POLİTİKAMIZ

ADAN A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana duyulan saygıya dayanmaktadır. Kuruluşumuz için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci önceliktir. En önemli heefimiz, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz  çevreyi  işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.  Bu doğrultuda; 
•    İşyeri ve eklentilerinde iş kazası, meslek hastalığı doğurabilecek ve çevreyi etkileyecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı, sürekli iyileştirme ve önleyici davranış yaklaşımımızla risklerimizi etkin yönetmeyi,  
•    Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarla ilgili risk analizlerini yapmak, kaza ve acil durumun oluşması durumunda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp, uygulamayı.  
•    Montaj ve üretim proseslerinde seçilen  teknolojilerin çevreye ve insana olan etkilerini dikkate alarak her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, taşeron/yüklenicilerin güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,   
•    Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği, çevresel bilinç alanında bilgi düzeylerini geliştirecek şekilde eğitmeyi ve bu eğitimleri periyodik olarak tekrarlayarak, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,  
•    Üretim ve diğer faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için gerekli olan ilgili yasal gereklilikleri ve ilgili taraflarca belirlenen şartları sağlamayı,  
•    Şeffaflık ve gönüllülük ilkeleri çerçevesinde ilgili tüm taraflarla (çalışanlar, tedarikçiler, taşaronlar, müşteriler, resmi makamlar ve tüm kamu) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), konusunda bir dialog ve haberleşme sistemi oluşturmayı, İSG  uygulamaları açısından, örnek bir şirket haline getirmeyi,  
•    Endüstriyel dünyanın gelişimini gözönüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,  İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız olarak taahhüt ederiz.

workers
construct

"Sektörde başarı ve sürekliliğin teminatı, hizmette dürüstlük ve kalitedir."

Adres BİLGİLERİ

Kızılırmak Mah. 1443. Cad. Green Office No:22/34 Balgat - Ankara
0 312 286 81 25
0 312 286 81 65
info@adan.com.tr