• ANKARA / TÜRKİYE

  • info@adan.com.tr

  • 0312 286 81 25

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

Artan sanayileşme ve kentleşmeler sonucunda doğal kaynakların ve yeşil alanların azalmaya yüz tuttuğu bu çağda sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Çalıştığımız her alanda çevreye zarar verecek her türlü risk önceden tespit edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Kanuni gerekliliklerin yanı sıra çevreye olan duyarlılığımız da olası bir durumda yapılması gerekeni ortaya koyacak vicdani değerlere sahiptir. Şirketimiz bünyesinde çalışanlar ayrılmaksızın çevre bilinci ve kültürü gelişimi için periyodik olarak eğitimlere dahil edilmektedir. Faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan çevresel etkilerin azaltılması, çevresel performansımızın sürekli olarak iyileşmesi ve çevre bilincinin yayılması için gayret göstererek yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.