• ANKARA / TÜRKİYE

  • info@adan.com.tr

  • 0312 286 81 25

Hidro Elektrik Santralleri Tesisi

Hidroelektrik santraller, suyun hidrolik gücünün kullanılmasıyla uzun yıllar enerji
ihtiyacını, suyun barajlar vasıtasıyla depolanmasıyla da su ihtiyacını karşılamaktadırlar.
Hidroelektrik santraller, yüksek teknoloji ile yenilenebilir enerjilerin dönüşümü için en
çok tercih edilen seçeneklerden biridir. 2021 yılında Türkiye’de bulunan hidroelektrik
santrallerinden 55.695.231.650 KWh elektrik üretimi yapılmıştır. Türkiye hidroelektrik
potansiyeli yüksek olan bir ülkedir. Bu potansiyel Dünya potansiyelinin yaklaşık % 1.5’ine
denk gelmektedir.
Ülkemizin gelişmesiyle enerji ihtiyacı doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. ADAN A.Ş.
olarak ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere hidroelektrik santrallerin yapım ve
işletmesi ile üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi vatani bir görev arz etmekteyiz.